top of page
This course can no longer be booked.

Ski og Bre

4 dagers kurs

  • Ended
  • 2 500 norske kroner

Service Description

Endre tekst så den passar til kurs om bre. Dette er turen for deg som vil vera med å oppleva ein trygg og spanande dag i blåisen. Brevandring er som ein tur attende i tid, der vi utforskar isen og ser på korleis denne har forma landskapet gjennom tusenvis av år. I løpet av ein slik tur oppsøker vi ulike formasjonar som bresprekkar, istårn, tunellar og holer. Vaksen: NOK 990,- Barn: NOK 690,- // This is the trip for those who want to experience a safe and exciting day in the blue ice. Letter walking is, in turn, eighteenth in time, as we explore the ice and look at how this has shaped the landscape over thousands of years. During such a tour, we visit various formations such as crevices, ice towers, tunnels and caves. Vaccine: NOK 990, - Children: NOK 690, -


bottom of page