top of page

This tour suits everyone that wish to experience a glacier in safe circumstances. During the day you will learn about the the glaciers and how they have shaped the landscape of our country through thousands of years. Depending on the conditions we seek to explore formations like crevasses, icy towers and tunnels.

 GLACIER TOUR

-explore the blue ice

Time

4-6 hours

Participants

2-6 per guide

Who can join this tour?

Families, kids, schoolclass, firms, the once who seek a challenge

I SAMARBEID MED:

LOGO-VE_RGB-HVIT.png

SEASON: 1.JUNE - 1.OCTOBER

This tour suits most people since we have opportunity to customize the length, and level of difficulty. We support you with the necessary glacier equipment, and you just need to bring your personal equipment. 

 

The tour starts from Krossbu Turiststation, 47km west of Lom. We either meet at the Norwegian Mountaincenter in Lom or directly at Krossbu, depending on what´s best for the group. 

Kids on the glacier

We have brought many 6 year olds who love exploring the glacier. The tour is normally 6km, which makes it possible to experience with the whole family. Anyway, we do not recommend to bring the kids too early for an experience like this, considering their motivation and that they understand what they are up to. If you wait until the kids are ready, they will have surplus along the way and be able to appreciate the experience.​

Looking for a challenge? Check "alternatives" at the bottom of the page.

Price

Kids

Adult

Private guide

kr   690,-

kr   990,-

from kr 4500,-

Included

 • ​Experienced and local guide

 • Necessary glacier equipment

Not-included

 • Private gear like clothes

 • Lunchpack and beverage

Generelt
Turfakta

Tour-information

Oppmøte

Oppmøte på Norsk Fjellsenter i Lom.

Dag 1: Ferdråd og klatreintro (3timar)

Vi fokuserar på klatreteknikk, pakking av sekk, nedfiring og andre teknikkar vi får bruk for på tur.

Dag 2: Bretur eller kortare klatretur (7timar)

Denne dagen kan turar som Skeie, Kalven, Store Austanbotntinden eller ein rein bretur til Bøverbrean eller Svellnosbrean vera aktuelle. Kva som blir aktuelt tilpassar vi etter vær og føre.

Dag 3: Store Skagastølstind (10-12timar)

Om forholda tilseier det så kan Store Skagastølstind bli endra til å gjennomførast på dag 2.

_________

Førebuing

Det er ein fordel med litt erfaring frå klatring, fjellturar og det å bevege seg i ulendt terreng. Dette er element ein kan førebu seg på å handtere, slik at du har godt overskot og får mest mogleg ut av desse dagane. 

 

Sikkerheit

Ein trygg tur ligg til grunn i alt arbeidet vi gjer. Du vil difor ha med deg ein kvalifisert og erfaren guide på denne turen. Av deg som deltakar er det påkrevd å setja deg inn i informasjon i forkant av turen, ha med utstyret du treng og elles samarbeide med og følgje guiden sine føringar og tips undervegs på turen.
 

Forbehold

Jotunheimen kan by på raskt skiftande vêr, og vi tek forbehold om endringar i programmet. Det er difor vi legg opp til fleksibilitet med fleire dagar, men turen kan verte avlyst om forholda tilseier at det går utover sikkerheiten til gruppa. I slike tilfelle vil vi tilby eit alternativt opplegg. Vert turen avlyst av deltakar er det den enkelte si reiseforsikring som dekkjer dette.

Utstyr

Vi stiller med nødvendig bre-, klatre- og sikkerheitsutstyr. Det betyr normalt sett sele, hjelm, stegjern og isøks, evt. anna utstyr om tur og forhold tilseier det. 

Kvar enkelt må sjølv ha klede til å halde varmen i fjellet den aktuelle dagen. Sjå nøye gjennom utstyrslista, og hugs at det kan vera alt frå 20 varmegrader til snøvêr i Jotunheimen, også i midten av juli.


Nokre nødvendigheiter:

 • Sekk på 30-40L

 • Stive fjellsko (stiv såle og støtte rundt ankel)

 • Turklede til å vera ute den aktuelle dagen

 • Eit ekstra varmeplagg

 • Lue og hansker (+buff)

 • Godt med mat og drikke 

Elles anbefaler vi:​

 • Ullundertøy innerst

 • Vann/vindtett jakke og bukse

 • Solbriller og solkrem

 • Sjokolade eller annan nødproviant

Utstyr
Overnatting

Overnatting

Overnatting må den enkelte ordne sjølv, og vi anbefaler Sognefjellshytta til dette opplegget. Det gjev fleksibilitet og nærleik til aktuelle turar og område for dei lengre turdagane. Skulle du ynskje å bu ein annan stad så går det fint, då kan vi og anbefale Lom sentrum, men det krev lengre kjøretur og tidlegare start på turdagane.

Sognefjellshytta (foto: Ove Nestvold).jpg

Andre ruter / alternativ

Andre ruter (Skagastølsryggen)

Ein meir krevjande tur til toppen er Skagastølsryggen. Denne kan anbefalast for dei som har vore på toppen før, eller som ynskjer litt ekstra utfordring. Turen følgjer ryggen heile vegen frå Nordre Skagastøsltind til Store Skagastølstind, via Mohns skar. Klaringa på denne turen er ikkje noko vanskelegare, men det er meir utsatt og luftig terreng. Dette gjer at turen krev klatreerfaring frå tidlegare. Turen krev 1:1, som vil si at vi berre går den med ein gjest per guide. 

Andre alternativ

Ynskjer du å justere noko på opplegget for å få tilpassa det til dine ynskje eller behov, så er du velkommen til å kontakte oss.

Alternativ
bottom of page