Bedrift - Grottetur

På toppen av Norge

  • Frå 4500 NOK
  • Oppmøte 47km vest for Lom, på parkeringa nedanfor Krossbu.

Tjenestebeskrivelse

I Dumdalen utforskar vi mange tusen år gamle grotter, som i hovudsak har vorte grave ut sidan siste istid. Den kalkrike berggrunn gjev eit rikt planteliv, slik at dalen i seg sjølv er ei oppleving. Ein kan utfordre seg etter ynskje, og for den eventyrlystne finst det alt frå store katedralar til smale nålauga ein vaksen person knapt kjem gjennom. Vi har og hatt med bedriftersgrupper i grottene, og har god erfaring med å tilpasse turen til vaksne. Turen vert då ein annan og ein kan nytte litt andre grotter enn når det er med barn. Vi legg opp turen ut frå kva mål og ynskje bedrifta har med opplevinga.

Kommende økter

Kontaktinformasjon

0047 96646116

post@fyrstogfremst.no

Brubakken 2, Lom, Norge