Familie-billett // Family-ticket (1+2)

1vaksen + 2barn // 1adult + 2kids

  • 1 450 norske kroner
  • Parkeringa på Juvasshytta

Tjenestebeskrivelse

Ein dag på Galdhøpiggen som er lagt opp på barna sine premiss. Vi tilpassar tempo, pausar, forteljingar og kunnskapsinnspel undervegs, slik at turen vert interessant og og ei god oppleving for dei minste. Vi har gode erfaringar med barn på tur, berre det blir teke omsyn til. Ein motivert 5-åring som er vant til å gå i 7 timar klarar fint turen, og det handlar mykje om å førebu og setja barna inn i kva denne turen vil innebera. Ved påmelding får du ein mail med informasjon om turen, gå gjerne gjennom denne saman med barna. Vi har erfart at det ikkje er lurt å ta med barna om dei ikkje er klare for det, så informer dei godt og høyr kva dei ynskjer. Elles så kryssar vi IKKJE isbreen med barn i bæremeis eller liknande, det vil seie at barna må kunne gå sjølve i taulaget over breen. Vi anbefaler difor at ein har fylt 5 år for å vera med på denne turen. Dette er ein familievenleg tur, som kan tilpassas dei fleste aldrar og nivå. Turen kan kombinerast med ein bretur dagen før, eller ein grottetur dagen etter. For meir informasjon og inspirasjon, gå inn på www.fyrstogfremst.no/galdhopiggen eller send ein mail til "post@fyrstogfremst.no". // One day at Galdhøpiggen which is posted on the children's premise. We adapt the pace, breaks, stories and knowledge input along the way, so that the trip will be interesting and and a good experience for the little ones. We have good experiences with children on the trip, only care will be taken care of. A motivated 5-year-old who is accustomed to walking for 7 hours manages the trip nicely, and it is a great deal to start and put the children into what this trip will entail. When you sign up, you will receive an email with information about the trip, please go through this with the children. We have learned that it is not advisable to bring the children if they are not ready for it, so inform them well and hear what they want. Otherwise, we do NOT cross the glacier with children in carrier or similar, it will say that the children must be able to walk themselves in the paddock over the glacier. We therefore recommend that one has turned 5 years to join this tour.

Kommende økter

Kontaktinformasjon

0047 96646116

post@fyrstogfremst.no

Brubakken 2, Lom, Norge