Familie-billett // Family-ticket (1+2)

1vaksen + 2barn // 1adult + 2kids

  • 1 950 norske kroner
  • Brubakken

Tjenestebeskrivelse

Dette kan beskrivast som ein halvdags, lågterskel-tur. Grottene er ikkje langt unna parkeringsplassen, som gjer dette til ein behageleg dag med lågt tempo og fokus på opplevingane undervegs. Det gjer denne turen passande for alle nivå, utan krav til å gå dei store avstandane. I staden brukar vi tida på å utforske mange tusen år gamle grotter, som i hovudsak har vorte grave ut sidan siste istid. Den kalkrike berggrunn gjev eit rikt planteliv, slik at dalen i seg sjølv er ei oppleving. Ein kan utfordre seg etter ynskje, og for den eventyrlystne finst det alt frå store katedralar til smale nålauga ein vaksen person knapt kjem gjennom. Vaksen: NOK 850,- Barn: NOK 550,- SUMARPROGRAM(06.07 - 16.08.2020) - Tysdag --> Bretur - Onsdag --> Galdhøpiggen familietur - Torsdag --> Grottetur - Fredag --> Bretur - Laurdag --> Galdhøpiggen // In Dumdalen we explore caves that are thousands of years old, which have basically been dug out since the last ice age. The chalky bedrock gave a rich plant life, so the valley itself is an experience. Everyone can find a fitting challenge this day, even if you enjoy a large cathedral or a narrow hole where a grown person barely come through. Adult: NOK 850, - Children: NOK 550, - SUMMER SCHEDULE (06.07 - 16.08.2020) - Tuesday --> Glacier tour - Wednesday --> Galdhøpiggen family - Thursday --> Limestone Caving - Friday --> Glacier tour - Saturday --> Guided tour

Kommende økter

Kontaktinformasjon

  • Brubakken 2, Lom, Norge

    0047 96646116

    post@fyrstogfremst.no