Familie Grottetur // Family Caving

Brevandring - Oppdagnigsferd i blåisen

  • Frå 4000 NOK
  • Brubakken

Tjenestebeskrivelse

I Dumdalen utforskar vi mange tusen år gamle grotter, som i hovudsak har vorte grave ut sidan siste istid. Den kalkrike berggrunn gjev eit rikt planteliv, slik at dalen i seg sjølv er ei oppleving. Ein kan utfordre seg etter ynskje, og for den eventyrlystne finst det alt frå store katedralar til smale nålauga ein vaksen person knapt kjem gjennom. Vi har hatt med 4 åringar som er i ekstase over å kunne utforske grottene. Totalt er turen berre 2-3km, så dette er ei oppleving heile familien kan vera med på. Vi anbefaler likevel ikkje å gå turen for tidleg, både med tanke på motivasjon og at barna forstår kva dei er med på. Ventar ein til barna er klare vil dei ha meir ut av turen, overskot undervegs og kunne setja meir pris på opplevinga. // In Dumdalen we explore caves that are thousands of years old, which have basically been dug out since the last ice age. The chalky bedrock gave a rich plant life, so the valley itself is an experience. You can challenge yourself for the young, and for the adventurous, everything from large cathedrals to narrow conifers can find a grown person barely coming through. We have had 4 year olds who are ecstatic to be able to explore the caves. In total, the trip is just 2-3km, so this is an experience the whole family can participate in. However, we do not recommend going too early, both for motivation and for the children to understand what they are doing. If you wait for the children to be ready, they will have more out of the trip, surplus along the way and be able to appreciate the experience more.

Kommende økter

Kontaktinformasjon

  • Brubakken 2, Lom, Norge

    0047 96646116

    post@fyrstogfremst.no