Lavterskel Grottetur // Easy Caving

Under bakken i Dumdalen // Under the ground in Dumdalen

  • Startet 26. sep. 2020
  • Prices vary
  • Oppmøte 47km vest for Lom, på parkeringa nedanfor Krossbu.

Tjenestebeskrivelse

I Dumdalen utforskar vi mange tusen år gamle grotter, som i hovudsak har vorte grave ut sidan siste istid. Den kalkrike berggrunn gjev eit rikt planteliv, slik at dalen i seg sjølv er ei oppleving. Ein kan utfordre seg etter ynskje, og for den eventyrlystne finst det alt frå store katedralar til smale nålauga ein vaksen person knapt kjem gjennom. Vaksen: NOK 850,- Barn: NOK 550,- // In Dumdalen we explore caves that are thousands of years old, which have basically been dug out since the last ice age. The chalky bedrock gave a rich plant life, so the valley itself is an experience. You can challenge yourself for the young, and for the adventurous, everything from large cathedrals to narrow conifers can find a grown person barely coming through. Adult: NOK 990, - Children: NOK 690, -

Kommende økter

Kontaktinformasjon

0047 96646116

post@fyrstogfremst.no

Brubakken 2, Lom, Norge