Er du klar for eit eventyr?

 

Ta KONTAKT for å få eit skreddersyd opplegg som passar akkurat deg! 

Eller BOOK deg ein billett og sleng deg med på ein av våre planlagte aktivitetar.

Brubakken 2,

2686 Lom,

Norge

Tlf: +47 966 46 116

Org: 916450990

© Fyrst og Fremst 2018

Laget av IVK Design

Fyrst og Fremst
Møt våre guidar

Jostein

GUIDE

Tekst og bilete kjem

Iver Lund Aakre

DAGLEG LEIAR OG GUIDE

Iver har 6-års høgare utdanning som lærar, med fokus på kroppsøving og friluftsliv. Pedagogikken ligg dermed til grunn i alt arbeid, med ein tanke om å leggje til rette for at kvar enkelt gjest får ei best mogleg oppleving på tur. 

 

Å drifte Fyrst og Fremst har utvikla seg til å verte hovudarbeidet, men dette er kombinert med å vera leirskulelærar i delar av året. Iver er i tillegg med i det fyrste kullet av ski-vegledarar som vert utdanna av Norske Tindevegledere. Ei kvalifisering som vil vera med å styrke det vidare arbeidet i Fyrst og Fremst.

Dennis

GUIDE

Tekst og bilete kjem

Samarbeidspartnarar