Fyrst og Fremst

Vi legg til rette for

trygge – lærerike – mestringsfylte

OPPLEVINGAR

På tur med Fyrst og Fremst skal ein kjenne seg ivareteken og trygg, samtidig som ein får utfordra seg og opplevd nye ting. Det er vårt utgangspunkt   for at du skal kunne oppleva mestring, samtidig som du har lært noko og utvikla dine ferdigheiter.

For at vi skal kunne leggje til rette for best mogleg tilpassa opplevingar for våre gjester, så arbeider vi i små grupper. På mange opplegg vil det seie 6 gjester per vegleder, men dette kan variere ut frå type tur. Med dette som utgangspunkt, kan kvar enkelt få moglegheit til å delta aktivt undervegs.

 

Vi tek og på oss større opplegg, men held fortsatt lågt antall per vegleder for å kunne leggje til rette for trygge, lærerike og mestringsfylte opplevingar.

 

Ynskjer du ei oppleving med oss, er du velkomen til tur i våre heimfjell. På denne nettsida finn du inspirasjon og forslag til varierte opplevingar med utgangspunkt i Lom, Jotunheimen og Breheimen.

 

Vi tilbyr noko for alle, så ta kontakt om vi skal hjelpe deg med å oppnå turane du drøymer om!

Vel møtt til tur med

Fyrst og Fremst

Møt våre guidar

Jostein

GUIDE

Tekst og bilete kjem

Iver Lund Aakre

DAGLEG LEIAR OG GUIDE

Iver har 6-års høgare utdanning som lærar, med fokus på kroppsøving og friluftsliv. Pedagogikken ligg dermed til grunn i alt arbeid, med ein tanke om å leggje til rette for at kvar enkelt gjest får ei best mogleg oppleving på tur. 

 

Å drifte Fyrst og Fremst har utvikla seg til å verte hovudarbeidet, men dette er kombinert med å vera leirskulelærar i delar av året. Iver er i tillegg med i det fyrste kullet av ski-vegledarar som vert utdanna av Norske Tindevegledere. Ei kvalifisering som vil vera med å styrke det vidare arbeidet i Fyrst og Fremst.

Dennis

GUIDE

Tekst og bilete kjem

Samarbeidspartnarar

Er du klar for eit eventyr?

 

Ta KONTAKT for å få eit skreddersyd opplegg som passar akkurat deg! 

Eller BOOK deg ein billett og sleng deg med på ein av våre planlagte aktivitetar.

Brubakken 2,

2686 Lom,

Norge

Tlf: +47 966 46 116

PS: Send oss ei melding eller ein mail om du ikkje får svar på tlf. Då er vi mest sannsynleg på tur med gjester, og har fokuset der. Nett som når du er med!

Kva skjer i

Fyrst og Fremst?

Følg oss

Org: 825194932

© Fyrst og Fremst 2020

Laget av IVK Design