top of page
 BREVANDRING

-oppdagingsferd i blåisen

Dette er turen for deg som vil vera med å oppleva ein trygg og spanande dag i blåisen. Brevandring er som ein tur attende i tid, der vi utforskar isen og ser på korleis den har forma landskapet gjennom tusenvis av år. I løpet av ein slik tur oppsøker vi ulike formasjonar som bresprekkar, istårn, tunellar og holer. 

Tidsbruk

4-6 timar

Deltakarar

2-6

Kven passar turen for?

Familie, barn, skuleklasse, firma, den som søker ekstra utfordring

SESONG: 1.JUNI - 1.OKTOBER

Brevandring er lagt opp til ein 5timers tur der du vil lære korleis isbreane har vore med å utforma Noreg gjennom tusenvis av år. Bøverbrean er ein del av den mektige Smørstabbreen som strekk seg ei mil frå Krossbu, rundt Storebjørn og ned mot Gravdalen. I løpet av dagen oppsøker vi fantastiske blåisformasjonar og utfordringar som er tilpassa gruppa.

Oppmøte er 47km vest for Lom, på parkeringa nedanfor Krossbu. Frå her følgjer vi gamle stigar inn mot breen. Det er enkelt terreng å gå i, og vi legg opp til fleire stopp med prat om is og vatn, elver, delta, morenerygg, lav og mykje meir. Etter om lag 1 time og 15 min er vi inne ved brekanten, og tek ei lunsjpause før vi tek på breutstyret. Det vert fyrst ei praktisk innføring i korleis utstyret fungerar, før vi går ei runde på og i isen for å utforske og oppleva dei spektakulære formasjonane.

Denne turen passar dei fleste då det er gode moglegheiter for tilpassing. I tillegg stiller vi med nødvendig spesialutstyr, og det einaste ein treng å ha med seg er klede til å vera ute ein dag, skjerpa sansar og ei god niste.

Barn på bretur

Vi har hatt med mange 6åringar som er i ekstase over å kunne utforske blåisen. Totalt er turen kring 6km, så dette er ei oppleving heile familien kan vera med på. Vi anbefaler likevel ikkje å gå turen noko tidlegare enn dette, både med tanke på motivasjon og at barna forstår kva dei er med på. Ventar ein til barna er klare vil dei ha meir ut av turen, overskot undervegs og kunne setja meir pris på opplevinga.

Ynskjer du ein meir krevjande tur kan du sjå forslag under "alternativ

Pris

Barn

Vaksen

Privat guide

kr   900,-

kr   1000,-

frå kr 5500,-

Inkludert

 • ​Lokalkjend guide

 • Nødvendig breutstyr

Ikkje inkludert

 • Privat turutstyr

 • Nistepakke og drikke

Generelt
Turfakta

Turfakta

Oppmøte

Oppmøte på parkeringa nedanfor Krossbu, kl. 08:30 (ferdig pakka og klar til tur).

 

Frå 10.07 - 15.08 har vi faste turar, datoane kan du sjå her. Passar ikkje datoane er det berre å ta kontakt, så set vi opp fleire turar.

 

Antall

Minimum 2 og maksimum 6stk per førar. Vi tek også på oss større grupper og arrangement, men vil fortsatt halde oss til 6:1 for å kunne gjeva personlege og tilpassa opplevingar. Ved turar med mange guidar på ei større gruppe, kan vi i nokre tilfelle vera meir enn 6 per guide. Ved spesielle førespurnadar kan vi og ta færre enn 3stk, spør oss gjerne om du lurar på noko.

 

Vanskegrad

Dette er ein enkel tur, som kan gjerast krevjande om ynskjeleg. Det er ikkje krav om erfaring med bre, sikringsutstyr eller turar i fjellet. Det er heller ikkje ei ulempe, og litt førebuing kan bidra til at ein sit att med enno meir etter turen.

 

Førebuing

Det er ikkje spesielle krav til denne turen, men i forkant av turen kan vi anbefale å gå nokre turar med ryggsekk i ulendt terreng og motbakkar. Eit eksempel kan vera ein liten tur i skogen både på og utanfor merka sti. Dette vil kunne bidra til at ein har meir overskot i løpet av breturen, og dermed har utvida moglegheiter når det gjeld både læring og kva vi kan leggje opp til i løpet av dagen.

 

Sikkerheit

Ein trygg tur ligg til grunn i alt arbeidet vi gjer. Du vil derfor ha med deg ein erfaren og lokalkjend guide på denne turen, eventuelt i kombinasjon med ein aspirant som er med for å få meir erfaring. I tillegg vil det alltid vera maks 6 deltakarar per guide, dette for å gjera turen trygg og tiltpassa alle som er med. Av deg som deltakar er det påkrevd å setja deg inn i informasjon i forkant av turen, og ha med tilstrekkeleg med klede for å halde varmen heile dagen. Sjå difor nøye gjennom utstyrslista.


 

Forbehold

Jotunheimen kan by på raskt skiftande vêr, og vi tek forbehold om endringar i tur. Turen kan verte avlyst om vêret tilseier at det går utover sikkerheiten til gruppa. I slike tilfelle vil Fyrst og Fremst så snart det let seg gjera tilby eit alternativt opplegg for den aktuelle dagen. Vert turen avlyst av deltakaren er det den enkelte si reiseforsikring som dekkjer dette, om det føreligg godkjend årsak. Sjå råd om forsikring under.


 

Forsikring

Den enkelte må sjølv ha sjuke- og ulykkesforsikring på turen. Vi anbefalar å sjekke at forsikringa dekkjer minimum følgjande:

 • Aktiviteten

 • Avbestilling

 • Ansvar

 • Tapt reisens formål (t.d. om du knekk ein arm eller vert sjuk i forkant av turen slik at det ikkje let seg gjera å stille opp på tur den aktuelle dagen. Ha difor ei forsikring som dekker tap av reisa sitt føremål).

Utstyr

Fyrst og Fremst stiller med nødvendig bre- og sikkerheitsutstyr. På bretur

inneber det som regel sele, stegjern, isøks, hjelm og tau. Vi legg alltid opp turen etter kva som er best for gruppa, og det ut frå forholda den aktuelle dagen.

 

Kvar enkelt må sjølv ha klede til å halde varmen i fjellet den aktuelle dagen. Sjå nøye gjennom utstyrslista, og hugs at det kan vera alt frå 20 varmegrader til snøvêr i Jotunheimen, også i midten av juli.


Forslag til dagstursekk (ca 25-35 liter) og bekledning:

 • Ullundertøy innerst

 • Vann og vindtett jakke og bukse

 • Fleece, evt. dunjakke til å ha i pausane

 • Varme vottar/hanskar

 • Varm og vindtett lue

 • Godt fottøy (ikkje joggesko, men fjellsko)

 • Solbriller og solkrem

 • Varm / kald drikke

 • Sjokolade eller annan nødproviant

 • Niste for ein dag i fjellet

Varm og vindtett lue

Fleece / dunjakke

Ullundertøy

Vann- og vindtett jakke og bukse

Varme vottar/hanskar

Varm/kald drikke

Solbriller

Solkrem

Sjokolade

Kart

Fjellsko

Matpakke

Utstyr
Overnatting

Overnatting

Overnatting må den enkelte ordne sjølv, men vi kan og etter ynskje skreddersy pakkar som inneber overnatting og mat. Her er nokre alternativ til overnatting, med beskrivande stikkord på den enkelte sine kvalitetar:

 • Lista er under oppdatering og vil snarleg verte lagt ut

Alternativ

Ulike variantar av Brevandring:

 

Familie

Denne turen kan vera barnevenleg om det vert lagt opp til det. Vi gjennomfører turen i små grupper, som gjev fleksibilitet og moglegheit til individuell tilpassing. På familieturane har barnefamiliar fyrsterett, og turen vil verte lagt opp ut frå barna sine premiss. Det gjeld alt frå tempo, pausar, kvar vi stoppar og kva vi fortel om undervegs. Ynskjer du meir informasjon kan du kontakte oss her.

 

Skuleklasse

Vi har hatt med barne- og ungdomsskuleklassar med opp til 100 elevar, på enkel brevandring. Vi held fortsatt eit lågt antall per guide, slik at alle elevane føler seg ivareteke og får best mogleg oppfølging gjennom heile turen. På same måte som familieturen, så vert turen lagt opp ut frå gruppestorleik og alder.

 

Bedrift

Vi har og hatt med bedrifter på kring 70stk, og har god erfaring med å tilpasse turen til vaksne. Turen vert då ein annan når det gjeld pausar, kva vi oppsøker og kva vi fortel om undervegs. Vi legg opp turen ut frå kva mål og ynskje bedrifta har med opplevinga.

 

Jælma

Dette er varianten for dei som ynskjer ekstra utfordring. Det kan til dømes innebera klatring i bratte isveggar. Denne turen går til det same området, men her er det moglegheit til å prøve og lære enno meir om stegjernsteknikk, vanskelegare gange i is, rappellering og klatring i bratte veggar med to isøkser. 

Alternative aktivitetar / severdigheiter:

 • Omvising på Norsk Fjellsenteret

 • Ein smak på Bakeriet i Lom

 • Lokal Øl og mat på Smak i Lom

 • Middag på Brimibue

 • Lom stavkyrkje

 • Fossheim steinsenter

 • Aktiv i Lom sin aktivitetspark og zip-line i Lom sentrum