top of page
Personvernerklæring

Personvernerklæringa viser korleis Fyrst og Fremst AS samlar inn, og brukar dine personopplysningar. 

Nedanfor finn du ei beskriving i kortversjon, så kan komplett personvernerklæring lastas ned her. 

Dagleg leiar er ansvarleg for behandling av personopplysningar, og erklæringa gjeld vår nettside; fyrstogfremst.no

Personvern

 

Kva informasjon vi samlar inn, og kvifor

For å ivareta ditt privatliv og tryggleik, nyttar Fyrst og Fremst seg av anonymisert brukarstatistikk på nettsida. Dette som eit ledd i å optimalisere funksjonalitet og brukaroppleving. Dine personopplysingar vert behandla etter du har kontakta oss, eller har inngått eit kundeforhold. Det er i form av informasjon vi får ved booking eller innsending av førespurnad, slik som; namn, e-post, tlf.nr, type tur/kurs du er interessert i og aktuelle datoar. Opplysingane vert nytta til å yte god kundeservice, utføre sal, kartlegge og kommunisere med vedkommande. I nokre tilfelle kan vi spørja etter meir spesifikk informasjon om deltakarane, for å sørgje for at alle har føresetnad for arrangementet ein melder seg på. Dette er eit viktig grep for at vi skal kunne ivareta sikkerheiten til alle når vi er på tur.

Det er frivillig å gjeva bort personopplysingar. Dersom du ikkje ynskjer å leggje att slik informasjon, kan du sende oss ein e-post direkte eller ringe per tlf.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål vedrørande personvern og korleis vi behandlar opplysningar vi innhenter, er du velkommen til å kontakte dagleg leiar. 

 

Fyrst og Fremst AS

Adresse: Brubakken 2, 2686 Lom (Norsk Fjellsenter)

E-post: post@fyrstogfremst.no

Komplett personvernerklæring, kan lastas ned her. 

bottom of page