top of page
Gruppe på ski mot høgvagltindane.JPG
Klassikaren i Jotunheimen  

ein rundtur på fjellski frå hytte til hytte

Dette er ein av dei verkeleg klassiske skiturane i Jotunheimen. På denne turen får du oppleva det beste av Jotunheimen, både på ski gjennom fantastiske fjellområde,

og komfortabel overnatting på betjente hytter med fullpensjon og god mat.

Tidsbruk

5 dagar

Deltakarar

4 - 8

Kven passar turen for?

Med lange dagsetapper så bør du ha gått eindel på ski før og handtere lange dagar ute i fjellet

Booking gjer du ved å registrere antall personar på denne sida. Etter innsendt reservasjon blir du kontakta med meir informasjon om turen og utstyrsliste.

 

* Til informasjon så krev gjennomføring av denne turen minimum 4 deltakere 

Turen følgjer dalføra og stikkaløype, slik at vi ikkje går oppom dei høgste toppane. Det er likevel ein krevjande skitur over 5 dagar, med sine 94km og 1974 høgdemeter. Avhengig av vær og føreforhold så kan vi gjera justeringer for å få best mogleg utbytte av kvar enkelt etappe.

Praktisk info:
Det er viktig at alle møter til ferdråd på Gjendesheim fyrste kveld. Her skal vi bli kjend med kvarandre, og guiden vil informere om turen, forholda og forventningsavklaring innad i gruppa. Vi går gjennom utstyret og sørgjer for at alle har med seg alt. Det blir i tillegg fordelt noko felles-/sikringsutstyr i gruppa. Ved påmelding får du tilsendt komplett pakkeliste.

Skulle du vera i tvil om dette er noko for deg, kan du sende oss ein mail. Legg ved tlf.nr, så ringer Iver Lund Aakre deg. 

Det er Iver som skal gjennomføre turen, og som sertifisert skivegleder gjennom Nortind, og leirskulelærar busatt i Lom, vil du ha med deg ein trygg vegleiar som tek vare på sikkerheita, lærer deg å bruke utstyret fornuftig, finn den beste snøen for fjellski og har mykje gode historiar, forteljingar og lokalkunnskap som gjer turen til ei oppleving du ikkje vil gløyme.

Pris

Per pers i open gruppe

frå kr 14 500,-

Inkludert

 • Sertifisert og lokalkjend guide

 • Overnatting med fullpensjon

 • Parkering og leige av fjellski**(**dersom du bur ei ekstra natt på Gjendesheim når vi kjem attende på dag 5 - den er ikke medrekna i pakkeprisen)

Ikkje inkludert

 • Privat tur- og skiutstyr

 • Drikke og anna servering utanom måltid

 • Sengetøy (ta med lakenpose eller leid sengetøy for eiga rekning

 • Difficulty level
  Vi stiller ikkje krav til noko spesiell erfaring for denne turen, men du vil ha att for å vera vant til å gå tur. Om du vil førebu deg litt så kan du gå små turar i nærområdet med ryggsekk, gjerne i ulendt terreng og motbakke. Det vil kunne gjera at du har meir overskot på turen, og betre moglegheit til å nyte opplevinga når du er der. Våre gruppeturar kan tilpasses alle over 8 år, men vi anbefaler deg å bestille privat guide om du har yngre barn, eller veit du ynskjer ekstra god tid i løpet av turen. Då er du sikra 100% fokus frå guiden, som kan tilpasse turen til berre deg og dine vener/familie. Vi legg til rette på best mogleg vis på våre gruppeturar og, men der må du vera førebudd på å ta omsyn til gruppa som heilheit, slik at alle får ein trygg og fin tur.
 • Oppmøte
  Oppmøte er kl. 09:30, på parkeringsplassen i Dumøye, 1km vest for Bøvertun. Det er om lag 35min å kjøre frå Lom sentrum.
 • Vær og avbestilling
  Området her er veldig skjerma mot mykje vær, og vi brukar store delar av dagen inne i fjellet. Det betyr at vi omtrent alltid får gjennomført desse turane. Det er likevel greit å vera klar over at vi er på 1000m.o.h., og sumaren kan by på alt frå minusgrader og snø til strålande sol og 20grader. Været er ein del av opplevinga, og det fine er at utbytte blir bra uansett denne dagen. Om det mot formodning ikkje skulle la seg gjera å gjera turen på ein forsvarleg måte, så prøver vi så langt det let seg gjera å tilby eit alternativt opplegg. Vi tilbyr ikkje avbestillingsforsikring, så om du må avlyse turen er det di eiga reiseforsikring som dekker dette. Set deg inn i våre vilkår her.
 • Utstyr og sikkerheit
  Vi stiller med hjelm, lykter og nødvendig sikkerheitsutstyr. Kvar enkelt må sjølv ha klede til å halde varmen i fjellet den aktuelle dagen. Denne dagen kan du vera førebudd på at kleda kan bli både litt blaute og møkkete. Skulle du ikkje vera kledd for dei aktuelle værforholda, så gjer vi merksam på at du kan bli nekta å delta grunna sikkerheit til både deg sjølv og resten av gruppa. Hugs at du treng litt plass i sekken til å bera det nødvendige ekstrautstyret du får utlevert frå oss. Forslag til dagstursekk (ca 25-35 liter) og bekledning: Gode fjellsko, gjerne med stiv såle og støtte rundt ankel (NB: gummistøvlar, cherrox og joggesko er ikkje å anbefale) Ullundertøy innerst Vann og vindtett jakke og bukse Fleece, evt. dunjakke til å ha i pausane Varme vottar/hanskar og lue Godt fottøy (ikkje joggesko, men fjellsko) Solbriller og solkrem Varm / kald drikke Solid nistepakke Teip og gnagsårplaster Sikkerheit Ein trygg tur ligg til grunn i alt vi gjer. Du vil derfor ha med deg ein erfaren og lokalkjend guide på turen. Vi stiller og litt krav til deg som deltakar; så set deg inn i informasjon i forkant av turen, ha med tilstrekkeleg med klede, og tenk gjennom korleis du kan bidra til at sikkerheita blir ivareteken denne dagen. Våre betingelser finn du her.
 • Alternativ for den som ynskjer litt ekstra
  Dette er ein barnevenleg tur, som enkelt kan tilpassast, og vi går ikkje lenger enn 2-3km i løpet av dagen. Det er likevel mogleg å leggje på litt ekstra om ein ynskjer. Det går i hovudsak ut på at vi går litt lenger for å få tilgang på litt fleire grotter. Det kan og innebera litt trongare passasjer, og få utforda romkjensla litt om ein er klar for det.
 • Varigheit
  Vi brukar vanlegvis mellom 2-4timar på turen, og lengda avhenger av kor mange grotter vi går og kor mykje utfordring du er klar for.
 • Utstyr og sikkerheit
  Vi stiller med nødvendig bre- og sikkerheitsutstyr. På brevandring inneber det som regel sele, stegjern, isøks, hjelm og tau. Kvar enkelt må sjølv ha klede til å halde varmen i fjellet den aktuelle dagen. Skulle du ikkje vera kledd for dei aktuelle værforholda, så gjer vi merksam på at du kan bli nekta å delta grunna sikkerheit til både deg sjølv og resten av gruppa. Hugs at du treng litt plass i sekken til å bera det nødvendige breutstyret du får utlevert frå oss. Forslag til dagstursekk (ca 25-35 liter) og bekledning: Gode fjellsko, gjerne med stiv såle og støtte rundt ankel (NB: gummistøvlar, cherrox og joggesko er ikkje å anbefale) Ullundertøy innerst Vann og vindtett jakke og bukse Fleece, evt. dunjakke til å ha i pausane Varme vottar/hanskar og lue Godt fottøy (ikkje joggesko, men fjellsko) Solbriller og solkrem Varm / kald drikke Solid nistepakke Teip og gnagsårplaster Sikkerheit Ein trygg tur ligg til grunn i alt vi gjer. Du vil derfor ha med deg ein erfaren og lokalkjend guide på turen. Vi stiller og litt krav til deg som deltakar; så set deg inn i informasjon i forkant av turen, ha med tilstrekkeleg med klede, og tenk gjennom korleis du kan bidra til at sikkerheita blir ivareteken denne dagen. Våre betingelser finn du her.
 • Oppmøte
  Oppmøte er kl. 09:30, på parkeringsplassen nedanfor Krossbu Turisthytte. Det er om lag 45min å kjøre frå Lom sentrum.
 • Vær og avbestilling
  Området her er skjerma mot mykje vær, men av og til blir det dårlegare enn vi ynskjer. Sumaren kan by på alt frå minusgrader og snø til strålande sol og 20grader i høgfjellet. Været er ein del av opplevinga, og det fine er at isbreen er like fin uansett om det både er dårleg sikt og litt nedbør. Det betyr at vi ofte får gjennomført breturane trass litt dårleg vær, men om forholda set ein stoppar for planlagt tur den aktuelle dagen, så prøver vi så langt det let seg gjera å tilby eit alternativt opplegg. Vi tilbyr ikkje avbestillingsforsikring, så om du må avlyse turen er det di eiga reiseforsikring som dekker dette. Set deg inn i våre vilkår her.
 • Vanskegrad
  Vi stiller ikkje krav til noko spesiell erfaring for denne turen, men du vil ha att for å vera vant til å gå tur. Om du vil førebu deg litt så kan du gå små turar i nærområdet med ryggsekk, gjerne i ulendt terreng og motbakke. Det vil kunne gjera at du har meir overskot på turen, og betre moglegheit til å nyte opplevinga når du er der. Våre gruppeturar kan tilpasses alle over 10 år, men vi anbefaler deg å bestille privat guide om du har yngre barn, eller veit du ynskjer ekstra god tid i løpet av dagen. Då er du sikra 100% fokus frå guiden, som kan tilpasse turen til berre deg og dine vener/familie. Vi legg til rette på best mogleg vis på våre gruppeturar og, men der må du vera førebudd på å ta omsyn til gruppa som heilheit, slik at alle får ein trygg og fin tur.
 • Alternativ for den som ynskjer litt ekstra
  Dette er ein barnevenleg tur, som kan gjerast svært avansert og krevjande. Jælma Dette er varianten for dei som ynskjer ekstra utfordring. Det kan til dømes innebera klatring i bratte isveggar, eller bli fira ned i bresprekker. Denne turen går til det same området, men her er det moglegheit til å prøve og lære enno meir om stegjernsteknikk, vanskelegare gange i is, rappellering og klatring i bratte veggar med to isøkser osv. Denne turen kan og kombinerast med ein fjelltopp, sjå t.d. informasjon om Kalven.
 • Varigheit
  Vi brukar vanlegvis kring 5-6timar på turen, men dette kan variere ut frå vær, føre og gruppesamansetning.
 • Varigheit
  Vi brukar vanlegvis kring 7timar på turen, men dette kan variere ut frå vær, føre og gruppesamansetning.
 • Vær og avbestilling
  Området her er skjerma mot mykje vær, men av og til blir det dårlegare enn vi ynskjer. Sumaren kan by på alt frå minusgrader og snø til strålande sol og 20grader på toppen av Galdhøpiggen. Været er ein del av opplevinga, men om det set ein stoppar for planlagt tur den aktuelle dagen, så prøver vi så langt det let seg gjera å tilby eit alternativt opplegg. Vi tilbyr ikkje avbestillingsforsikring, så om du må avlyse turen er det di eiga reiseforsikring som dekker dette. Set deg inn i våre vilkår her.
 • Vanskegrad
  Vi stiller ikkje krav til noko spesiell erfaring for denne turen, men du vil ha att for å vera vant til å gå tur. Om du vil førebu deg litt så kan du gå små turar i nærområdet med ryggsekk, gjerne i ulendt terreng og motbakke. Det vil kunne gjera at du har meir overskot på turen, og betre moglegheit til å nyte opplevinga når du er der. Våre gruppeturar kan tilpasses alle over 8 år, men vi anbefaler deg å bestille privat guide om du har yngre barn, eller veit du ynskjer ekstra god tid i løpet av dagen. Då er du sikra 100% fokus frå guiden, som kan tilpasse turen til berre deg og dine vener/familie. Vi legg til rette på best mogleg vis på våre gruppeturar og, men der må du vera førebudd på å ta omsyn til gruppa som heilheit, slik at alle får ein trygg og fin tur.
 • Utstyr og sikkerheit
  Vi stiller med nødvendig bre- og sikkerheitsutstyr. Mot Galdhøpiggen inneber det som regel sele og tau. Om det er glatt over breen, så har vi i tillegg med brodder eller stegjern, alt etter kva som passar best for gruppa. Kvar enkelt må sjølv ha klede til å halde varmen i fjellet den aktuelle dagen. Skulle du ikkje vera kledd for dei aktuelle værforholda, så gjer vi merksam på at du kan bli nekta å delta grunna sikkerheita til både deg sjølv og resten av gruppa. Hugs at du treng litt plass i sekken til å bera det nødvendige breutstyret du får utlevert frå oss. Forslag til dagstursekk (ca 25-35 liter) og bekledning: Gode fjellsko, gjerne med stiv såle og støtte rundt ankel (NB: gummistøvlar, cherrox og joggesko er ikkje å anbefale) Ullundertøy innerst Vann og vindtett jakke og bukse Fleece, evt. dunjakke til å ha i pausane Varme vottar/hanskar og lue Godt fottøy (ikkje joggesko, men fjellsko) Solbriller og solkrem Varm / kald drikke Solid nistepakke Teip og gnagsårplaster Sikkerheit Ein trygg tur ligg til grunn i alt vi gjer. Du vil derfor ha med deg ein erfaren og lokalkjend guide på turen. Vi stiller og litt krav til deg som deltakar; så set deg inn i informasjon i forkant av turen, ha med tilstrekkeleg med klede, og tenk gjerne gjennom korleis du kan bidra til at sikkerheita blir ivareteken denne dagen. Våre betingelser finn du her.
 • Oppmøte
  Oppmøte er kl. 08:00, på parkeringsplassen på Juvasshytta. Det er om lag 40min å kjøre frå Lom sentrum til Juvasshytta, og vi minner om at det er bomveg der avgifta vert betalt på terminal ved Juvasshytta eller www.passpay.no.
 • Alternativ for den som ynskjer litt ekstra
  Galdhøpiggen + Veslpiggen Dette er varianten for dei som ynskjer litt ekstra. Vi går i et triangel med Galdhøpiggen fyrst, for så å gå på Vesle Galdhøpiggen på heimvegen. Denne er akkurat 100 meter lågare enn sin storebror. Turen er ofte rekna å ta 8-10timar, og inneber ei litt brattare og luftigare passasje for å koma seg opp på ryggen som leder mot toppen. Svellnosbrean - Piggen Dette er varianten for dei som ynskjer ein lengre og meir krevjande tur. Vi startar frå Spiterstulen, og går til Galdhøpiggen via Svellnosbreen. Nedatt går vi normalvegen frå Spiterstulen. Tidsbruk vil vera kring 9-10timar.
 • Difficulty level
  We do not make specific requirements for previous experience for this trip, but you should have skied quite a bit before. You must also be aware of, and prepared for, the fact that there are long days out in the mountain. We never go fast and have plenty of time these days, which means that we can enjoy being on the go on a trip - but we are dependent on keeping a certain progress each day. Prepare yourself by going on some mountain ski tours with a little weight in your pack, so you increase the chances of more comfort and surplus during the trip.
 • The trip day by day
  Day 0 - meeting at Gjendesheim We meet at Gjendesheim for dinner and have a tour this evening. This is so the group gets to know each other, we get to talk through the trip, expectations and plan the first day of the trip. Day 1 - Gjendesheim to Glitterheim The first stage is by far the toughest on the entire route, with 26 km and over 1,000 meters of altitude. This day we go through classic high mountain terrain in Jotunheimen, first up to Russvatnet and further over Vestre Hestlægerhøe. From here, 400 meters of altitude await with a descent to Glitterheim. At Glitterheim, a pleasant host and the serving of a delicious dinner await us. Day 2 - Glitterheim to Spiterstulen This day starts a bit more calmly along the stilt track into Veodalen. We are surrounded by the mighty Veotindane, Ryggjehøe and Leirhøe. After about 7km, we gain some more altitude towards Skautflye, where we get a more easily traveled terrain and wide landscape. If the conditions allow it, we go via the glacier front on Veobrean to enjoy the view of the blue ice. Today's stage ends with a 400-metre descent towards Spiterstulen, in sometimes steep terrain. Here we choose the route according to what gives the best mountain skiing experience. We walk a total of 17km this day, and can look forward to a shower, good food and cozying up in front of the fireplace. Day 3 - Spiterstulen to Leirvassbu After two slightly hard stages, a shorter and slightly calmer day awaits, with 14.5km. This day we follow Visdalen inwards towards Leirvassbu, surrounded by 2000-metre peaks in all directions all day. This day is on easy terrain, but parts of the day are gentle climbs. In the last part towards Leirvassbu, we have the opportunity to gain some height to enjoy some mountain skiing if the group wishes and the conditions are right. Leirvassbu is located roughly in the middle of Jotunheimen, and here we will enjoy views of fantastic mountains both from the dining room and the fireplace. Day 4 - Leirvassbu to Gjendebu Today the trip goes south-east towards Gjende and Gjendebu. We cross Leirvatnet with a view towards the majestic Kyrkja, and go over the pass at Høgvaglen. We walk a total of 19km this day, but from Høgvaglen it is a gentle descent in easy and nice skiing terrain. We walk along Langvatnet and let ourselves out into the beautiful Storådalen. Gjendebu is wonderfully located and will offer a magnificent accommodation with good food. Day 5 - Gjendebu to Gjendesheim The last day we will spend along the iconic Gjende. We walk the trail over the lake, and will have plenty of time to enjoy the beautiful surroundings. First we pass Bukkelægret, and along the last part we will go under Besseggen and Besshøe. We walk 21km this day, but a flat and easy route. The last day is the easiest, but with a tired body and many experiences in the luggage - this will be a nice day to be able to think through and reflect on the wonderful experiences along the way. Arriving at Gjendesheim, we summarize and end the trip in a good way as a group. Some may want a quiet evening with a three-course dinner and a good bed for the night, while others wish to go home.
 • Weather and terms of cancellation
  We are going into a high mountain area where the weather can change quickly, but we will normally be able to handle these stages if the weather is challenging. The weather is part of the experience, but if it stops the planned arrangement, we always have good alternatives in hand to be able to offer the group a full-fledged plan. We do not offer cancellation insurance, so if you have to cancel the trip, it is your own travel insurance that covers this. Get to know our terms of cancellation here.
 • Duration
  We meet the evening before the tour starts, and after this we have 5 skiing days together.
 • Attendance
  Attendance is at 20:00 at Gjendesheim Turisthytte.
På tur til Galdhøpiggen.jpg
bottom of page